Als u de volgende 10 Striktly tips ter harte neemt voor het opstellen van jouw offertes, zijn we er zeker van dat de resultaten en verkopen zullen volgen! Zo zijn verkopen vaak het continu aanpassen van de verkoopmethodes en technieken, het evalueren en het blijven ontwikkelen!

1. Stel de klant centraal!

Het is belangrijk tijdens een eerste verkoopgesprek om te klant centraal te stellen. Doe dit dus ook bij jouw offerte! Zo is herkenbaarheid voor de klant een belangrijk punt in de overweging van de offerte.

2. Toon aan waarom de klant jouw product nodig heeft.

De kant stelt zich door investering altijd de vraag: ‘heb ik dit product./ dienst wel nodig?’. Hierop kan je inspelen door bv. aan te tonen dat door de geleverde diensten de verkopen zullen stijgen of bepaalde processen efficiënter zullen verlopen.

3. Gebruik dezelfde woorden als de klant.

Tijdens het verkoopgesprek geeft de klant vaak belangrijke zaken aan. Schrijf deze op en gebruik deze nadien in de offerte!

4. Gebruik de juiste (koop)motieven!

Eveneens gaat dit over het overnemen van de klant z’n koopmotieven. Wil hij winst maken of net kostbewust kopen? Wil hij verder de verkoop gunnen of voor zekerheid gaan?

5. Presenteer uw product / dienst duidelijk.

Geef in enkele zinnen aan wat je exact kan bieden en waarom dit aansluit op de klant z’n behoefte. Eveneens geeft dit een goed beeld waarom jouw offerte en de geleverde diensten / producten beter zijn dan van de concurrentie.

6. Wees duidelijk in de aanbieding.

Je kan de verschillende onderdelen van de offerte 1 per 1 verder toelichten. Dit kan bv. een analyse zijn waaruit duidelijk wordt wat de producten / diensten zullen verbeteren voor de klant en welke voordelen deze met zich meebrengen.

7. Wat zijn de voordelen voor de klant?

Som overzichtelijk de voordelen voor de klant op.

8. Wat is het stappenplan?

Zal je eerst het voorstel mondeling toelichten, stuur je het digitaal, verwacht je meteen een akkoord of niet, etc.

9. Lees alles na!

Het is uiterst belangrijk om alles goed na te lezen. Dit betekent geen spellingsfouten, onduidelijkheden, etc. Anders geeft dit een slechte indruk bij de verdere beslissing!

10. Zorg voor een goed opening en sluiting.

Wanneer je de offerte digitaal stuurt is dit de kans om een goede innemende zin neer te typen die klanten uitnodigt of nieuwschierig maakt naar jouw voorstel. Eveneens telt dit voor hoe je de mail afsluit. Noteer dus duidelijke zinnen, belangrijke punten, het voorstel samengevat, het probleem van de klant en jouw oplossing voor het probleem!