Veel ondernemers worden geraakt door de corona maatregelen: leveranciers leveren niet, aanbodketens liggen plat en klanten blijven weg. Om de vaste kosten te kunnen betalen moeten veel bedrijven de komende tijd kosten verlagen. Vooral voor kleinere bedrijven is de impact enorm: reserves zijn kleiner en cashflow problemen hebben sneller grote gevolgen. 

Ondanks overheidssteun moeten veel ondernemers er aan alles doen om het hoofd boven water te houden. Toch zijn er veel positieve ontwikkelingen in tijden van crisis: de samenhorigheid is groot en ondernemers werken op alle fronten samen om de gevolgen te beperken. Maar wat kan je nu zelf doen om op korte termijn betalingsproblemen te voorkomen en extra liquiditeit te regelen voor je bedrijf? Hoe kom je deze lastige periode door als ondernemer?

1. Werktijd

Om de loonkosten van je bedrijf te drukken kan men in uitzonderlijke situaties, zoals de Corona-uitbraak, personeel korter laten werken.

2. Uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst

Men neemt maatregelen om ondernemers te helpen, waaronder de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen bij de belastingen.

3. Financiële begroting maken

Nu voor sommige ondernemers inkomsten deels of volledig wegvallen, zijn de financiële gevolgen groot. Je financieel jaarplan zal waarschijnlijk niet slagen: maak daarom zo snel mogelijk een realistische inschatting van je financiën. Zet voor de komende maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Door vooruit te kijken krijg je meer inzicht in mogelijke betalingsproblemen en kan je beter anticiperen.

4. Contacteer de verhuurder van je pand

In een crisisperiode kan het lastig zijn om belangrijke vaste lasten zoals huur en personeel te blijven betalen. Lopen je inkomsten drastisch terug en voorzie je dat je deze maand de huur van je bedrijfspand niet kan betalen? Ga dan zo snel mogelijk het gesprek aan met de verhuurder van het pand. Misschien kan je afspreken in termijnen te betalen of willen ze je tijdelijk tegemoetkomen door een vermindering op het openstaande bedrag.

5. Korting voor klanten die eerder betalen

Is jouw bedrijf afhankelijk van een aantal grote klanten en voorzie je cashflow problemen? Een oplossing kan zijn om korting op de factuur aan te bieden bij snellere betaling dan de afgesproken termijn.

6. Aanbetalingen of periodieke facturering

Om meer financiële ruimte te creëren kan je mogelijk afspraken maken met jouw klanten over een maandelijkse of periodieke factuur. Je kunt ook om een aanbetaling voor je project vragen. Stuur dan voorafgaand aan de werkzaamheden een factuur voor een deel van het totaalbedrag. De rest betaalt de klant na afronding van het project.

7. Debiteurenbeheer

Dit is het moment om actief klanten te bellen om openstaande facturen op te halen, wacht niet tot de vervaldatum van de factuur. Bel vóór de vervaldatum om te controleren of de factuur is aangekomen en of deze correct is volgens de klant.

8. Minder voorraad

Is de belangrijkste bedrijfsactiviteit de verkoop van producten? Dan kan het in sommige sectoren verstandig om zijn om minder voorraad aan te houden. Zorg dat je afspraken maakt met je leveranciers over snelle levering om kosten te besparen.

9. Zakelijk krediet

Voorzie je door de Corona crisis een tijdelijk tekort aan financiële middelen? Bekijk de mogelijkheden voor een krediet. Dit is een kortlopende lening waar je tot een vast limiet geld uit kunt opnemen.