Het is belangrijk dat je alles gaat controleren of alles volgens de plannen verloopt. Hierbij gaat men na of de werkplanning en het tijdsschema kloppen, alles voldoet alles aan de kwaliteitseisen, etc. Zo kan een bedrijf sneller en efficiënter reageren op eventuele problemen.

Er bestaan veel modellen, schema’s en checklists voor de opvolging en evaluatie van een project. Ook de Striktly feature voor projectmanagement kan hierbij een ondersteuning bieden! In het kort kunnen we stellen dat de volgende elementen onder de opvolging van een project vallen:

• Controle van de checklist met de uit te voeren taken. 
• Rapportages over problemen of afwijkingen van de projectplanning.
• Rapportage over de algemene voortgang van het project (management).

Verder bestaat een project ook uit een evaluatie van het verloop en de resultaten. Hierbij wordt, meestal aan de hand van een checklist, geverifieerd of de beoogde doelstellingen voor de oplevering behaald zijn. Ook wordt een analyse uitgevoerd van de fouten die voorgekomen zijn gedurende het project. Dit helpt bedrijven om in de toekomst (nog) meer doordachte beslissingen te nemen.

Uit de doelstellingen voor de oplevering volgen vanzelf de operationele doelstellingen. Ook deze moeten geverifieerd worden, en door middel van nazorg gewaarborgd blijven. Een nieuwe productie-eenheid of software kan wel helemaal mooi geïnstalleerd zijn, maar worden er ook de beoogde resultaten mee behaald? Is er na een halfjaar inderdaad een verdubbeling van de productie? Of bespaart de e-facturatie echt zoveel uren werk als verwacht? Een continue evaluatie en bijsturing van een opgeleverd project is essentieel voor het uiteindelijke succes ervan.