Hoe betaal je met de KMO-portefeuille?

De opleidingen van Striktly Business Software komen in aanmerking voor steun via de KMO-portefeuille. Hierbij de procedure waarmee u zich kunt inschrijven en hoe u kunt betalen met de kmo-portefeuille.

Wat?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Zie http://www.agentschapondernemen.be/artikel/wat-de-kmo-portefeuille.

Voor wie ?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldaan aan de voorwaarden van de KMO-porteufeuille. U leest deze voorwaarden op http://www.agentschapondernemen.be/artikel/wie-kan-gebruik-maken-van-deze-subsidie.

Hoeveel ?

De Vlaamse overheid subsidieert 40% van de factuurkosten voor opleidingen, met een maximum van €2.500 per onderneming per jaar.

Hier http://agenschapondernemen.be/download/file/fid/23960 vindt u de vernieuwde schermen van een subsidieaanvraag terug. Hier http://agenschapondernemen.be/download/file/fid/23961 vindt u het Ministerieel Besluit.

Werkwijze

 • Maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich eerst registeren. Meer uitleg hierover vindt u op de website van de KMO-portefeuille: http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille
 • Bent u reeds geregistreerd op de website van de kmo-portefeuille? En wenst u de KMO’s-portefeuille aan te wenden voor een opleiding die door Striktly Business Software wordt georganiseerd? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen, waarbij u volgende stappen doorloopt:
 1. U schrijft zich (elektronisch) in voor een opleiding van Striktly Business Software en duidt op de inschrijving aan dat u van de KMO-portefeuille wenst gebruik te maken.
 2. Striktly Business Software stuurt u een factuur voor uw inschrijving, die de volgende informatie bevat:
 • Factuurnummer
 • Titel van de opleiding
 • naam van de cursist
 • aantal effectieve uren van de opleiding
 • deelnameprijs voor de opleiding

De btw en alle andere niet-gesubsidieerde kosten betaalt u binnen de 30 dagen rechtstreeks aan Striktly Business Software.

U dient een subsidieaanvraag in via de website www.kmo-portefeuille.be. Hierbij maakt u gebruik van ons erkenningsnummer DV.0223314

Om aanvaard te worden doet u dit ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Aangezien de aanvraag binnen de 14 kalenderdagen na de opleiding afgerond moet zijn, stuurt Striktly Business Software u de factuur ten laatste 14 kalenderdagen voor de opleiding zodat u alle gegevens correct kunt indienen.

Bij de aanvraag moet u de volgende gegevens ingeven:

 • Naam van de cursist
 • Bedrag van de opleiding(deelname excl. BTW)
 • Titel van de opleiding
 • Aantal effectieve opleidingsuren

3. Striktly Business Software bevestigd de aanvraag die u via de website www.kmo-portefeuille.be hebt ingediend binnen de 5 werkdagen.

4. U wordt via e-mail verzocht om 60% van de deelnameprijs (excl. btw) in de kmo-portefeuille te storten. U doet dit via een storing op de rekening van Sodexo, die op haar beurt uw bijdrage direct in uw elektronische portefeuille stort. U krijgt hiervan een bevestigingsmail. U doet dit ten laatste 30 kalenderdagen na de bevestiging van de aanvraag, die u vanuit de website www.kmo-portefeuille.be ontvangt.

Zoniet komt u niet langer in aanmerking voor steun van de KMO-portefeuille voor deze opleiding. Het systeem sluit dan uw aanvraag automatisch af. U moet dan het volledige bedrag rechtstreeks aan Striktly Business Software betalen.

5. De Vlaamse overheid stort 40% van de deelnameprijs (excl. btw) in uw elektronische portefeuille (dit gebeurt onmiddellijk en automatisch, deze stap neemt geen tijd in beslag). U ziet dit in uw KMO-portefeuille.

6. Uw elektronische portefeuille bevat nu 100% van de deelnameprijs(excl. btw). Via de betaalknop van de KMO-portefeuille-portefeuille betaalt u hiermee het verschuldigde bedrag aan Striktly Business Software.

Vermeld op het betaalscherm zeker de volgende gegevens:

 • Bij de vraag “welke referentie heeft uw factuur?”: het factuurnummer van de factuur dat u van ons gekregen hebt.
 • Bij “Vrije mededeling”: Naam cursist + titel van de opleiding zoals vermeld op de factuur.

7. Annulatie

Enkel de opleidingen die geannuleerd worden door Striktly Business Software komen in aanmerking voor een terugbetaling via de KMO-portefeuille. Striktly Business Software levert het annuleringsbewijs dat volgende gegevens bevat: – reden annulatie – projectnummer waaronder het geannuleerde project werd ingediend – de naam van de klant. In dat geval zal u uw eigen aandeel teruggestort krijgen op uw kmo-portefeuille.

Schema werkwijze

KMOV2

Meer informatie over de KMO-portefeuille?

✓ Erkend dienstverlener

  Registratienummer D.V.0223314