Wanbetalers

Wanbetalers

Automatisch een herinnering sturen

Factuur te laat betaald? Geen probleem, Striktly stuurt je klant automatisch een herinnering. Te laat betaalde facturen verschijnen in het rood. Je stelt zelf in hoeveel herinneringen er verstuurd worden vooraleer Striktly overgaat naar het doorrekenen van incasso & rappelkosten. U kan dit ook opvolgen zonder briefwisseling te moeten gebruiken. Mails volstaan indien gewenst.