Eén van de punten in het regeerakkoord van de nieuwe Vivaldi regering is de btw-verlaging naar 6% voor sloop en heropbouw. Iets waar de hele sector al lang vragende partij naar was. Tevens is het voordelig voor de Belgische schatkist. Zo blijkt uit een studie eveneens dat wanneer de btw op sloop en heropbouw van 21% naar 6% verlaagd wordt in heel België, het aantal heropgebouwde woningen stijgt met 35%. Hiermee slaat de regering eveneens twee vliegen in een klap: de economie wordt aangezwengeld en we zetten stappen vooruit in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Toch zijn er ook enkele andere (negatieve) effecten die de 6% met zich meebrengen.

Tot voor het regeerakkoord gelde de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw in 32 stedelijke gebieden. Met de nieuwe Vivaldi-regering zal deze maatregel voor heel België gelden. En studie van de KU Leuven toont bovendien aan de dat de federale regering er alle baat bij heeft om deze fiscale maatregel in te voeren omdat deze de staat niets kost, maar integendeel net oplevert. 

Uit een eerdere studie uit 2019 bleek dat de impact van het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw (voor deze 32 Belgische steden), het aantal gebouwen waarvoor een sloopvergunning door een particulier werd aangevraagd met 35% steeg in vergelijking met Belgische steden waar het btw-tarief niet werd verlaagd!

 

Budgettair overschot

Een verlaging van de btw op sloop en wederopbouw van 21% naar 6% voor het gehele Belgische grondgebied en alle factoren, zal de btw-inkomsten voor zo’n 444 miljoen euro doen dalen. Maar indien rekening wordt gehouden met een stijging van 35% in het aantal nieuwe woningen na sloop is het zo dat de stijging in de (para)fiscale inkomsten het nettoverlies in de btw-ontvangsten grotendeels compenseert. Met de additionele inkomsten uit de registratierechten is er zelfs sprake van een budgettair overschot van jaarlijks 55 miljoen euro. 

Daarnaast zijn er ook nog inkomsten uit de onroerende voorheffing: deze additionele inkomsten (99 miljoen euro) worden niet volledig in het jaar van de btw-verlaging ontvangen, maar worden gegenereerd over een termijn van 30 jaar. Bij de berekening van de budgettaire impact veronderstelt de onderzoeker in 2019 ook dat de toename in de sloop- en heropbouwactiviteit niet gecompenseerd wordt door een daling in renovatie of nieuwbouw. 

 

Uitstellen van bouwprojecten?
Hiermee slaat de regering twee vliegen in een klap: de economie wordt aangezwengeld en men zet stappen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar er dreigt eveneens een probleem de kop op te steken. Nu er een regeerakkoord is om de btw te verlagen tot 6% krijgt de BouwUnie veel meldingen van aannemers dat hun klanten de bouwprojecten uitstellen. Dit voor zowel vastgelegde projecten, nieuwe opdrachten, als voor nieuwe opdrachten waar men zekerheid heeft over het genieten van het verlaagde tarief. Er dreigt met andere woorden dus eveneens een omgekeerde effect. Dit betekent dat er eerst een vertraging zal komen voor de stevige boost.

En net deze eerste vertraging kunnen aannemers heel hard missen: Uit recent onderzoek blijkt dat men in 2021 45% minder opdrachten verwacht dan in 2020. Bij algemene aannemers en woningbouwers loopt dit zelf op tot maar liefst 60%!

 

Wanneer men nu ook nog eens met extra uitstel komt voor de verlaging van het btw tarief voor sloop en heropbouw, dan komt de hele sector zeker in de problemen. Ook projecten die eerder als renovatie bedoeld waren (aan 6%) zullen veranderen naar sloop en heropbouw. 

Daarom is het van belang dat de federale regering zonder aarzelen en zonder voorwaarden de uitbreiding snel naar gans België doorvoert. Dit betekent dat de bestaande wetgeving die van toepassing is in de 32 steden snel moet worden doorgetrokken naar heel België. Zoals steeds is een snelle invoering en duidelijke communicatie noodzakelijk. Dit zal voor een duurzame transformatie zorgen van veroudere woningen, verhoogde betaalbaarheid van nieuwe woningen en ondersteunt tot slot de heropleving van de bouwsector.