Danzkij Striktlty Business Software is projectmanagement helemaal niet zo moeilijk. Iedereen kan de basisvaardigheden leren voor het managen van een project. Dan gaat het om het maken van een plan en planning, doelstellingen definiëren, het rapporteren over vooruittgang en financiën, etc. Daarna komt het managen en daar gaat het vaak mis bij de meeste projecten!

Het gaat dan om het managen van je projectteam en eventuele externe leveranciers, managen van de verwachtingen van de opdrachtgever en stakeholders, etc. Dat vergt hele ander kwaliteiten. Je ziet vaak dat projectmanagers zich te veel op de inhoud van het project concentreren waardoor ze vergeten de omgeving te managen.

1. Stel je team samen
Wie zijn de verschillende partijen die belang hebben bij je project en wat is de impact van het project op hen. Dit geeft je de nodige informatie om te beslissen hoe je deze partijen gaat betrekken bij je project.

2. Definieer het eindresultaat
Voordat je begint aan een project moet je weten wat de eisen en verwachtingen zijn van de opdrachtgever. Samengevat: wat moet het opleveren?

3. Realistische verwachtingen en planning
Veel projecten starten onder hoge druk. De beslissing over de budgetten duren vaak lang. Wanneer de beslissing genomen is, is er nog maar weinig tijd om de deadline te halen. Als projectmanager moet je een realistische planning opmaken. Als daaruit blijkt dat het niet gaat lukken, kun je dit beter vanaf de start duidelijk maken.

4. Het projectteam
Het perfecte projectteam heeft de juiste kennis en vaardigheden voor de taken die ze moeten uitvoeren. Maar het is ook belangrijk dat het team een goede mix heeft van persoonlijkheden die elkaar aanvullen.

5. Wees alert op risico’s en kansen
Geen enkel project verloopt zonder fouten. Er doen zich altijd wel problemen voor die je als projectmanager moet zien op te lossen. Denk van te voren na over zaken die mis kunnen gaan en kijk of je voorzorgsmaatregelen kunt nemen. Er kan ook sprake zijn van meevallers of kansen. Ook hiervoor kun je maatregelen nemen om de kans dat het gebeurd te vergroten. Niet iedere projectmanager bezit deze kwaliteiten. Dus bij het selecteren van projectmanagers moet er veel meer gekeken worden naar deze aspecten en veel minder of iemand goed is in de inhoud. Daar heb je je projectteamleden voor. Zij moeten de inhoudelijke expertise leveren en de projectmanager informeren hoe zaken uitgevoerd moeten worden.De projectmanager moet zich richten op het beheersen van de projectresultaten, het managen van zijn projectteam en het managen van de verwachtingen van de belangrijke stakeholders.